Projekt nowej ustawy o VAT

Data:
Kategoria: podatki
projekt-nowej-ustawy-o-vat

Projekt nowej ustawy o VAT opublikowany przez Prawo i Sprawiedliwość, zawiera szereg zmian niezwykle istotnych dla przedsiębiorców. Projekt zawiera aż 441 artykułów, wprowadzających zupełnie nową systematykę przepisów.
Najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców zmiany to upowszechnienie zasady odpowiedzialności solidarnej oraz wprowadzenie tzw. podzielonej płatności.
Całkowicie nową i kontrowersyjną propozycją jest wprowadzenie opodatkowania osiągnięcia tzw. korzyści podatkowej oraz obowiązki informacyjne w tym zakresie. Ponadto projekt proponuje założenie Centralnego Rejestru Podatników.
Kolejną istotną zmianą byłoby też wyłączenie możliwości występowania przez podatnika z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów nowej ustawy oraz utrata mocy dotychczas wydanych interpretacji. Jednocześnie projekt zakłada umożliwienie wystąpienia do organów podatkowych o potwierdzenie stosowanych przez podatnika tzw. zasad rozliczania podatku. Projekt nie przewiduje natomiast zmian stawek VAT.
Zgodnie z intencją autorów, nowa ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2016 r.