Prezydent podpisał nowelizację CIT i PIT w zakresie zmian opodatkowania dywidend i odsetek.

Data:
Kategoria: podatki
prezydent-podpisal-nowelizacje-cit-i-pit-w-zakresie-zmian-opodatkowania-dywidend-i-odsetek

W dniu 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza m.in. ogólną klauzulę zapobiegającą nadużyciom stosowanym w przypadku stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Ustawa stanowi implementację do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady (UE) 2015/21 z dnia 27 stycznia 2015, która wprowadza klauzulę zapobiegającą nadużyciom do dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.