Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej w 2016r.

Data:
Kategoria: podatki
krajowy-plan-dzialan-administracji-podatkowej-w-2016r

Ministerstwo Finansów w dniu 16 października 2015 r. opublikowało główne założenia do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej 2016. Dokument wskazuje zjawiska i obszary, na których organy podatkowe, w roku 2016 powinny skupić swoje działania.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów dokument zawiera główne założenia projektu Krajowego Planu Działania na 2016 r. Przedmiotowy dokument wyznacza kierunki działań Administracji Podatkowej na 2016 rok, wskazując szczególnie newralgiczne z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla budżetu państwa zjawiska oraz obszary i podobszary, na których organy podatkowe w danym roku szczególnie powinny skupić swoją uwagę.

Założenia do Krajowego Planu Działania obejmują wykaz priorytetowych podobszarów ryzyka wraz z ich syntetycznym opisem i wykazem stwierdzonych w kontrolach błędów podatkowych oraz listę ryzyk zidentyfikowanych w podobszarach ryzyka.
Organy skarbowe będą w przyszłym roku kontrolować przede wszystkim te branże, w których w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. stwierdzono najwięcej nieprawidłowości podatkowych, a kwoty uszczupleń były najwyższe.