Pełna księgowość


Specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Prawidłowe ich prowadzenie daje dużo korzyści. Umożliwia monitorowanie, zapasów, zobowiązań, należności a przede wszystkim daje pełen obraz stanu finansowego firmy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych dlatego oferujemy naszym  Klientom kompleksowe usługi księgowe, rachunkowe, finansowe i zarządcze najlepiej dostosowane do ich działalności. Propozycję kierujemy do firm z różnych branż i o odmiennych formach działalności.

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania, optymalizujemy procesy księgowe, oferujemy różne modele współpracy.

 

W zakresie usług księgowych oferujemy między innymi:

 • prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych
 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie raportów dla GUS i NBP
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • roczne rozliczenie podatku dochodowego

 

Oferujemy również szereg usług dodatkowych, dopasowanych do oczekiwań naszych Klientów:

 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont
 • sporządzanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb
 • sporządzanie biznes planu
 • pomoc w rejestracji własnej działalności gospodarczej
 • pomoc przy sporządzaniu i wypełnianiu dokumentów kredytowych, leasingowych

 

Szczegółowy zakres usług zostanie dostosowany do Państwa potrzeb.