Podatkowa Księga Przychodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to najwłaściwszy wybór dla małych podatników. Poprzez symbol_ksiega_przychodowrozsądne gospodarowanie przychodami i kosztami księgi przychodów i rozchodów podatnik może odpowiednio wpływać na wysokość płaconych podatków.

 

Obsługa Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

  • prowadzenie ewidencji w księdze przychodów i rozchodów
  • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • roczne rozliczanie podatku dochodowego
  • prowadzenie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb