Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń
| Kategoria: ubezpieczenia społeczne

Od początku 2016 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odprowadzania składek ZUS od umów zleceń. Nowelizacja prawa zmierza do wyeliminowania zawierania podwójnych umów w celu unikania składek ZUS. Obecnie, jeśli zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczenia, należy od niego odprowadzić składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, zdrowotne. Dobrowolne natomiast jest opłacanie ubezpieczenia chorobowego. W razie zawarcia ze zleceniobiorcą kilku umów, pełne składki ZUS odprowadzane są od jednej […]