Prezydent podpisał nowelizację CIT i PIT w zakresie zmian opodatkowania dywidend  i odsetek.
| Kategoria: podatki

W dniu 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza m.in. ogólną klauzulę zapobiegającą nadużyciom stosowanym w przypadku stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Ustawa stanowi implementację do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady (UE) […]

Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej w 2016r.
| Kategoria: podatki

Ministerstwo Finansów w dniu 16 października 2015 r. opublikowało główne założenia do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej 2016. Dokument wskazuje zjawiska i obszary, na których organy podatkowe, w roku 2016 powinny skupić swoje działania. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów dokument zawiera główne założenia projektu Krajowego Planu Działania na 2016 r. Przedmiotowy dokument wyznacza kierunki działań Administracji Podatkowej na 2016 rok, wskazując szczególnie newralgiczne z punktu widzenia […]

Projekt nowej ustawy o VAT
| Kategoria: podatki

Projekt nowej ustawy o VAT opublikowany przez Prawo i Sprawiedliwość, zawiera szereg zmian niezwykle istotnych dla przedsiębiorców. Projekt zawiera aż 441 artykułów, wprowadzających zupełnie nową systematykę przepisów. Najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców zmiany to upowszechnienie zasady odpowiedzialności solidarnej oraz wprowadzenie tzw. podzielonej płatności. Całkowicie nową i kontrowersyjną propozycją jest wprowadzenie opodatkowania osiągnięcia tzw. korzyści podatkowej oraz obowiązki informacyjne w tym zakresie. Ponadto projekt […]

Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń
| Kategoria: ubezpieczenia społeczne

Od początku 2016 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odprowadzania składek ZUS od umów zleceń. Nowelizacja prawa zmierza do wyeliminowania zawierania podwójnych umów w celu unikania składek ZUS. Obecnie, jeśli zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczenia, należy od niego odprowadzić składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, zdrowotne. Dobrowolne natomiast jest opłacanie ubezpieczenia chorobowego. W razie zawarcia ze zleceniobiorcą kilku umów, pełne składki ZUS odprowadzane są od jednej […]